กระท่อม

shutterstock_618547331-1024x683
Development
images

ประเภทและข้อแตกต่างของสารไมทราไจนีน

             สารไมทราไจนีน (mitragynine) จัดเป็นสาร อินโดแอลคาลอยด์ (indole alkaloids) ชนิด corynanthe ที่พบในพืช มีสูตรโมเลกุลคือ C23H30N2O4 มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 398.5 มีจุดหลอมเหลว 102-106 องศาเซลเซียส จุดเดือด 230-240 องศาเซลเซียส โดยสาร mitragynine จะมีลักษณะทางเคมีเป็นผงสีขาว (white amorphous powder) มีคุณสมบัติละลายได้ในตัวทำละลายชนิด แอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม และกรดอะซิติกซึ่งสาร mitragynine ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1921 พบว่าสารชนิดนี้ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถสกัดด้วยสารอินทรีย์อื่นๆ ส่วนในการกลั่นที่อุณหภูมิ 230-240 องศสเซลเซียส ที่ความดัน 5 ม.ม. ปรอท จะได้สารมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว สำหรับประเภทของสารไมทราไจนีน นั้นในปัจจุบันพบว่ามีอยู่ 2 ปะเภท คือ สารไมทราไจนีนที่สกัดได้จากธรรมชาติ (mitragynine) และสารไมทราไจนีนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี [(-)-mitragynine]

กระท่อม

แหล่งที่พบและแหล่งที่มาของสารไมทราไจนีน

                   สารไมทราไจนีน (mitragynine) เป็นสาระสำคัญในกลุ่ม indole alkaloids ที่สกัดได้เฉพาะจากพืชกระท่อม (mitragyna speciosa (Korth.) Havil) เท่านั้น ไม่พบใน Mytragyna อื่นๆ และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณที่สกัดจากใบกระท่อมของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย พบว่า สาร Mitragynine ที่สกัดจากใบกระท่อมของประเทศไทยมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 66.2 ของแอลคอลอยด์ทั้งหมดที่สกัดได้ ส่วน Mitragynine ที่พบในใบกระท่อมจากประเทศมาเลเซียมีปริมาณเพียง ร้อยละ 12 เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ยังมีการสังเคราะห์สารไมทรไจนีน mitragynine ด้วยวิธีทางเคมี (organic synthesis) โดยสามารถสังเคราะห์ (-)-mitragynine ได้ สำเร็จ แต่ปริมาณที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการสังเคราะห์แบบธรรมชาติ นอกจากนี้ล่าสุดได้มีรายงาน การพัฒนาวิธีการสกัด mitragynine จากใบกระท่อมอินโดนีเซีย โดยใช้คลื่นเสียง ไมโคเวฟ และ solid-phase extraction พบว่าได้ปริมาณสูงกว่าวิธีดั้งเดิม อีกด้วย

  ทางบริษัท เจ ซี เอสฯ นอกจากจะสร้าง-ผลิตเครื่องจักร ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้มีการทดลองและศึกษา กระบวนการสกัดสารไมทราไจนีน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถดูแลท่านได้จนจบกระบวนการ

เราคือผู้ ผลิตเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมอาหาร และ Made To Order

นอกจาก ขายเครื่องจักร ในไลน์ผลิต เรายังยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการผลิต และการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
หากลูกค้ากำลังมองหา เครื่องจักรอาหาร ที่ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน สามารถติดต่อเรา โทร 086-341-3301