Evaporator

Evaporator

เครื่องระเหย เข้มข้น / เครื่องระเหยสุญญากาศ

Evaporator เครื่องระเหย คือ ?

            Evaporator เครื่องระเหย คือ เครื่องที่ช่วยระเหยเข้มข้น โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะ เช่น เมื่อของเหลวเปลี่ยนเป็นก๊าซ หลังจากที่ผ่านกระบวนการระเหยแล้ว ของเหลวที่ได้จะมีความเข้มข้นสูงขึ้น ซึ่งเป็นอีกกรรมวิธีในการ แปรรูปอาหาร ที่มีการใช้มากเป็นอันดับต้นๆใน อุตสาหกรรมอาหาร ยา ส่วนผสม และ สารเคมีต่างๆ เนื่องจาก ประหยัดพลังงาน กระบวนการระเหยเข้มข้นนั้น เป็นการลดปริมาณของเหลวด้วยการดึงส่วนที่เป็นน้ำ หรือตัวทำละลายออกจากสินค้า ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดต้นทุนในการขนส่ง  ถ้ามองในมุมของการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อเข้ากระบวนการผลิตอื่นต่อไป เช่น การระเหยแบบพ่นฝอย Spray dry ยิ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดค่าพลังงานที่ใช้ในการผลิตแล้ว ยังลดการลงทุนด้านเครื่องจักรได้อีกด้วย

in food Industry

              เครื่องระเหยเข้มข้น ใช้อุณภูมิในการระเหยที่ต่ำที่ 40- 60⁰c  จึงช่วยรักษาคุณค่าสารสำคัญของวัตถุดิบได้อย่างครบถ้วน  ปัจจุบันมีการใช้ เครื่อง Evaporator ใน อุตสาหกรรมอาหาร หลายประเภทเช่น น้ำผลไม้เข้มข้น ขมข้น    ผลิตภัณฑ์นม ซอสมะเขือเทศ น้ำมันสำหรับบริโภค สมุนไพร ยา สารสกัดเข้มข้น ใช้ในการ ระเหยตัวทำละลาย แออกอฮอล์  รวมถึงการนำ By-product หรือของเหลือจากกระบวนการผลิต มาแปรรูปได้ในหลาย ๆ รูปแบบ

                    เครื่องระเหยเข้มข้น มีหลายประเภทและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามกรรมวิธีในการทำงานของเครื่อง แต่ทั้งหมดนี้ล้วนอาศัยหลักการเดียวกันคือ การลดความดันภายในเครื่อง โดยใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศ Vacuum pump ในการสร้างสภาพสุญญากาศ ภายในเครื่อง  ทำให้สามารถระเหยน้ำได้ที่อุณหภูมิต่ำ 40-60 °c การเลือกใช้ชนิดของ Evaporation พิจารณาตามคุณสมบัติของของเหลว กำลังการผลิต และงบประมาณในการลงทุน เพื่อให้ได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งาน  ได้ผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ

ผลิตเครื่องจักร-เครื่องระเหยเข้มข้นแบบฟิล์ม-Falling-film-Evaporator.2
เครื่องระเหยเข้มข้นแบบฟิล์ม-Falling-film-Evaporator
เครื่องระเหยเข้มข้นแบบฟิล์ม-Falling-film-Evaporator

Falling Film Evaporator
เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง

             เครื่องระเหยเข้มข้นแบบฟิล์ม FFE : Falling Film Evaporator  คือรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความร้อน แบบ Shell and Tube  ท่อถูกหุ้มด้วย steam jacket วัตถุดิบของเหลวที่ต้องการระเหย ถูกป้อนเข้าด้านบน เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ไหลลงเป็นฟิล์มบาง (Falling film) สัมผัสกับผิวร้อนที่ผนังท่อ ในทิศทางขนานกันกับไอน้ำ วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนที่แบบฟิมส์บาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำจะระเหยระหว่างที่เคลื่อนที่ โดยจะแลกเปลี่ยนพลังงานเป็นความร้อนระหว่างตัวกลางและของเหลวใน โดยกระจายผ่านท่อความร้อน ด้วยประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนี้  ทำให้สามารถถ่ายโอนพลังงานจากตัวกลางไปยังของเหลวในกระบวนการได้เร็วที่สุด ซึ่งส่งผลให้อัตราการระเหยเร็วขึ้น Falling film  เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืด สูง มีความไวต่อความร้อน เนื่องจากระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์สัมผัสตามแนวท่อสั้นมาก

Batch-Vacuum-Evaporator-เครื่องระเหยเข้มข้น-เครื่องจักรอาหาร
Batch-Vacuum-Evaporator-เครื่องระเหยเข้มข้น-เครื่องจักรอาหาร

Vacuum Evaporator /
Forced Circulation Evaporator (FCE)
เครื่องระเหยสุญญากาศ

              เครื่องระเหยแบบกะ /หมุนเวียนแบบบังคับ Vacuum FCE : Forced Circulation Evaporator  เป็นอุปกรณ์ระเหยที่สามารถทำเข้มข้นของเหลว ที่มีความเข้มข้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปั๊มหมุนเวียนแบบบังคับ เพื่อพาวัตถุดิบของเหลวภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างรวดเร็ว  เพื่อเพิ่มอัตราการระเหยและการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น จากการที่ปั๊มทำงานหมุนเวียนแบบบังคับ ของเหลว จะไหลเวียนอย่างต่อเนื่องในเครื่องระเหย ทำให้กระบวนการระเหยมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม ออกแบบปรับปรุงล่าสุดของทั้ง ส่งผลให้ระบบการทำงานคงที่ ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 

Alcohol-Evaporation-And-Recovery-เครื่องระเหยแอลกอฮอล์
Alcohol-Evaporation-And-Recovery-เครื่องระเหยแอลกอฮอล์

Alcohol Evaporator and Recovery (Solvent)
เครื่องระเหยเข้มข้นและกลั่นสารละลายกลับคืน
สำหรับแอลกอฮอล์ หรือ ตัวทำละลาย

                เครื่องระเหยเข้มข้นสำหรับแอลกอฮอล์ Alcohol and Recovery (Solvent) เป็นเครื่องใช้สำหรับกลั่น แยกแอลกอฮอล์ ออกจากของเหลว เพื่อนำแอลกอออล์ กลับคืนมาใช้ และได้สารสกัดเข้มข้นเป็นผลลัพธ์ แอลกอออล์ /ตัวทำละลาย จะระเหยเป็นไอ ด้วยความร้อน ในถังระเหยที่อุณหภูมิ 35-45◦C และถูกควบแน่น ด้วยชุดควบแน่น และไหลลงสู่ถังเก็บ Recovery Tank ส่วนใหญ่ใช้ในการบวนการผลิตที่ Solvent ในกระบวนการสกัด เช่นการสกัดสมุนไพร น้ำมันสกัดบางชนิด การสกัดชีวมวลจากพืช เพื่อแยก Solvent ออกก่อนนำไปใช้ต่อไป

Rotary-Evaporation-เครื่องกลั่น-ระเหยแบบหมุน

Rotary Evaporator
เครื่องกลั่น-ระเหยแบบหมุน

               เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุน  Rotary Evaporation เป็นเครื่องที่ใช้ในการระเหยแยกสารตัวอย่างออกจากของเหลวที่ผสมอยู่กับตัวทำละลาย หรือแยกสารมากกว่า 2 ตัว ออกจากกัน ด้วยการกลั่น โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดในการแยก ทำให้สารตัวอย่างที่สนใจบริสุทธิ์ และ เข้มข้นขึ้น โดยการให้ความร้อนแก่ของเหลว ตัวทำละลายจะหรือสารตัวอย่างที่มีจุดเดือดต่ำกว่า ถูกทำให้กลายเป็นไอ ภายใต้สุญญากาศช่วยทำให้การกลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสาร จะผ่าน Condenser  ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอของสารควบแน่นกลายเป็นของเหลว ไหลลงสู่ Receiving flask หากเราต้องการแยกสารอื่นออกอีกสามารถเปลี่ยน Receiving flask ตามลำดับ 

ในกรณที่ต้องการแยกสารในปริมาณที่มากขึ้น เครื่องกลั่นลำดับส่วน-Fraction-Distillation ก็เป็นอีกทางเลือก ทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทำการศึกษาการแยกสารสกัดน้ำมันจากพืช เพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์สูง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นที่ต้องการของตลาด

 

เครื่องกลั่นลำดับส่วน-Fraction-Distillation
เครื่องกลั่นลำดับส่วน-Fraction-Distillation
เครื่องระเหยเข้มข้น-Evaporator-1000L/hr
เครื่องระเหยเข้มข้น-Evaporator-1000L/hr
เครื่องต้มสกัด-ระเหยเข้มข้น-Evaporator
เครื่องต้มสกัด-ระเหยเข้มข้น-Evaporator
เครื่องระเหยเข้มข้น-Forced Circulation-Evaporator
เครื่องระเหยเข้มข้น-Forced Circulation-Evaporator
เราคือผู้ ผลิตเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมอาหาร และ Made To Order

นอกจาก ขายเครื่องจักร ในไลน์ผลิต เรายังยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการผลิต และการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
หากลูกค้ากำลังมองหา เครื่องจักรอาหาร ที่ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน สามารถติดต่อเรา โทร 086-341-3301