Oil Extraction

เครื่องสกัดน้ำมัน / น้ำมันมะพร้าว / น้ำมันหอมระเหย / น้ำมันจากกัญชา

วิธีการกลั่นและสกัดน้ำมัน

                            จากประสบการณ์การ สร้างเครื่องจักรอาหาร กระบวนการสกัดน้ำมัน แต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น น้ำมันมะพร้าว / น้ำมันหอมระเหย / หรือแม้กระทั่ง น้ำมันจากกัญชา  / ซึ่งเครื่องที่ใช้และกระบวนการผลิตก็มีความแตกต่างกัน วัตถุดิบที่นำมาสกัดน้ำมันหลายชนิดมีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทางบริษัทจึงมีการร่วมมือกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญทดลองและพัฒนากระบวนการสกัดพืชหลายชนิด เช่น การสกัดน้ำมันกัญชา    การสกัดกระท่อม  เพื่อรองรับการผลิตในระดับอุสาหกรรมต่อไป

เครื่องกลั่นลำดับส่วน-Fraction-Distillation
เครื่องกลั่นลำดับส่วน-Fraction-Distillation

Steam Distillation
การกลั่นโดยใช้น้ำ (Steam Distillation)

          การสกัดน้ำมันหอมระเหย ด้วยวิธีการ กลั่นด้วยไอน้ำ หรือ Steam Distillation เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดและใช้ใน การกลั่นน้ำมันหอมระเหย เกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรม โดยไอน้ำจากเครื่องกำเนิดไอน้ำจะถูกส่งเข้าไปในถังควบคุมความดัน ที่มีวัตถุดิบของพืชที่นำมากลั่นน้ำมันหอมระเหย เมื่อความร้อนจากไอน้ำกระทบกับวัตถุดิบ ไอน้ำก็จะนำพาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชชนิดนั้น ๆ ออกมาและควบแน่นกลายเป็นของเหลว หลังจากนั้นของเหลวที่ได้จากการควบแน่นที่ได้ก็จะถูกแยกชั้นออกจากน้ำ ได้เป็น น้ำมันหอมระเหย Pure Essential Oil และ ในกรณีที่เป็นดอกไม้เราจะเรียกส่วนที่เป็นน้ำว่า น้ำสกัดน้ำมันหอมระเหย Floral Water หรือ Hydrosol

Expression หรือ Cold Pressed หรือ Mechanically Pressed
การสกัดด้วยวิธีการบีบเย็น

Cold Pressed หรือ Mechanically Pressed ส่วนมากใช้ใน การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากผิวของพืชตระกูลส้ม เช่นส้ม มะนาว เลมอน มะกรูด  มีข้อดีคือไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการบีบ ไม่ทำลายคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้ น้ำมันที่ได้จากการสกัดนี้ จะมีสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ละลายในน้ำมันหรือระเหยไม่ได้อยู่ด้วย หากเรียกให้ถูกต้องตามหลักสากลแล้ว น้ำมันสกัดจากพืชทุกชนิดด้วยวิธีนี้ จะต้องเรียกว่า “Essence” ไม่ใช่ “Essential Oil” แต่ว่าเพื่อให้เข้าใจไม่สับสนมากไปนัก หลาย ๆ ที่จึงมักใช้คำว่า “น้ำมันหอมระเหย” หรือ “Pure Essential Oil” ได้เช่นเดียวกัน 

เครื่องสกัด-คาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องสกัด-คาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา-คาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา
เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา-คาร์บอนไดออกไซด์1

SFE-CO2
การสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซค์เหลว

          การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซค์เหลว  The supercritical CO₂ extraction คือการใช้ก๊าซ carbon dioxide (CO₂)  ในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต

           การใช้อุณหภูมิที่ต่ำนั้นจะทำให้สารสำคัญ (active ingredients) ยังคงอยู่และไม่ถูกทำลาย มีความใกล้เคียงกับสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ เพราะเหตุนี้จึงทำให้สารที่สกัดด้วยกรรมวิธีนี้ยังคงคุณสมบัติของพืชนั้นๆ 100% และปราศจากสารปนเปื้อนของตัวทำละลาย (solvent) ที่ใช้ในการสกัด ขั้นตอนวิธีการสกัดโดยใช้ supercritical CO จึงนับว่าเป็นวิธีการสกัดที่ให้สารสกัดจากธรรมชาติมากที่สุด

เครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าว

เครื่องผลิตน้ำมันมะพร้าว

       น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น คือ น้ำมันที่สกัดออกมาจากเนื้อมะพร้าว โดยไม่ผ่านความร้อนและกระบวนการทางเคมี ซึ่งน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ หรือ Virgin coconut oil ที่มีคุณภาพดีจะมีลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน สามารถรับประทานได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

          ใน กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว นอกจากจะเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบมะพร้าวที่มีคุณภาพดีแล้ว เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนผลิตมีความสำคัญอย่างมาก ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการ ผลิต เครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าว ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการผลิต ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของผู้บิโภคอย่างแน่นอน

การสกัดน้ำมันมะพร้าว
เครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าว
ผลิตเครื่องจักร-เครื่องเหวี่ยงแยก-centrifugal.3
ผลิตเครื่องจักร-เครื่องเหวี่ยงแยก-centrifugal
ผลิตเครื่องจักร-เครื่องเหวี่ยงแยก-centrifugal.2

ทางบริษัท เจ ซี เอสฯ นอกจากจะสร้าง-ผลิตเครื่องจักร ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้มีการทดลองและศึกษา
กระบวนการสกัดน้ำมันกัญชา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์
ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราสามารถดูแลท่านได้จนจบกระบวนการ

เครื่องสกัดน้ำมันกัญชา

          การสกัดสารสกัดจากกัญชาและกัญชงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรม มีหลากหลายกระบวนการด้วยกัน เช่น

  • สกัดกัญชา-กัญชง ด้วยกระบวนการสกัดเย็นด้วยเอทานอล
  • สกัดกัญชา-กัญชง ด้วยกระบวนการสกัดด้วย Supercritical Fluid Extraction: SFE
  • การสกัดด้วยน้ำ ผู้ผลิตบางรายใช้น้ำ ไอน้ำ หรือน้ำแข็ง

          ทางบริษัท เจ ซี เอสฯ นอกจากจะสร้าง-ผลิตเครื่องจักร ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้มีการทดลองและศึกษา กระบวนการสกัดน้ำมันกัญชา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราสามารถดูแลท่านได้จนจบกระบวนการ

กระบวนการสกัดกัญชา
สารสกัดกัญชา-CBD-เครื่องกลั่น
เครื่องสกัด-คาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องสกัดน้ำมัน-extractor-เครื่องจักรผลิตอาหาร.3
เครื่องสกัด-คาร์บอนไดออกไซด์.1
Rotary-Evaporation-เครื่องกลั่น-ระเหยแบบหมุน
เราคือผู้ ผลิตเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมอาหาร และ Made To Order

นอกจาก ขายเครื่องจักร ในไลน์ผลิต เรายังยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการผลิต และการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
หากลูกค้ากำลังมองหา เครื่องจักรอาหาร ที่ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน สามารถติดต่อเรา โทร 086-341-3301