รับจ้างแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สร้างเครื่องจักรอาหาร-spray-dry

บริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รับจ้างผลิต อาหารผง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  บริษัท เพอร์เฟค เนเชอรัล ฟู้ด พาวเดอร์ แอนด์ เฟเวอร์ 2002 (ประเทศไทยจำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผงแห้งต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล โดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีคุณภาพ รับจ้างทำผงแห้ง สเปรย์ดราย  “Spray Dry” อันจะเป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อม (SME) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารผง หรือส่วนผสมผงแห้งต่างๆ และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการขนส่ง โดยการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เหลวให้เป็นผงแห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ผงแห้งต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ผลิตออกมา อาทิ เช่น …การผลิตนมผง,ไอศกรีมผงครีมเทียมกาแฟผงสมุนไพรผงต่างๆสาหร่ายผงมะนาวผงขิงผงมอลส์สกัดผงโปรตีนจากสารละลายไหมผงปรุงรส  หรือผลิตภัณฑ์ผงอื่นๆ ฯลฯ

รับจ้างผลิต-spray dry

ร่วมงานกันเรา

บริษัทรับจ้างผลิตสินค้า อาหารผง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Tel 02-4203403 , 086-3413304 คุณนุ

รับจ้างผลิต-Spray dry